Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Jak pracuje generátor ClO2

Proces elektrochemické přípravy oxidu chloričitého (ClO2 ) a jeho aspekty 

Při jakékoliv přípravě ClO2 v  domácích podmínkách používáme jako výchozí surovinu chloritan sodný, roztok cca 24,5%. Zcela zásadním problémem je zde ale čistota chloritanu sodného, která se pohybuje u běžně prodávaného chloritanu okolo 80 %. Pochopitelně tato „čistota“ je pro původní účely, např. bělení papíru či látek, zcela dostačující, pro „jiné“ účely je však zcela nedostatečná. Pokud připravujeme oxid chloričitý (ClO2 ) z technického chloritanu sodného chemickou cestou – působením kyselin nebo hydrogensíranu sodného – je čistota produktu přímo úměrná čistotě výchozích surovin. Dalším, velmi významným faktem při tomto způsobu výroby oxidu chloričitého je vznik vedlejších produktů. ClO2 totiž nevzniká přímo, ale až následným rozkladem vzniklé kyseliny chlorité. 

V  preparativní chemii se využívá dvou metod syntézy ClO2 – chlórová cesta, která je ovšem z důvodu používaného chlóru pro domácí přípravu nevhodná, a druhá – elektrochemická cesta – elektrolýza vodného roztoku chloritanu sodného. 

Při elektrolýze působíme na roztok chloritanu sodného přesně nastaveným elektrickým proudem a dochází tak k čistému a  přímému rozkladu chloritanu sodného bez vedlejších reakcí a bez použití jakéhokoliv „aktivátoru“. 

Jednoduchou elektrolýzou je dosahována čistota oxidu chloričité- ho okolo 99 %. Jestliže ovšem znáte detaily – nastavíte podmínky procesu elektrolýzy na tzv. optimum, čímž už nejde o  jednoduchou elektrolýzu, ale o velmi specifické zařízení, které produkuje ClO2 nevídané čistoty – 99,99%. Obrovský rozdíl ve výsledné čistotě ClO2 je laiky často považován za nevýrazný. Pokud ovšem své tělo považujete za něco, co je zcela jedinečné a nenahraditelné – není co řešit. Když vám někdo nabídne dvě rajská jablíčka – první je vyválené v močůvce a druhé hezky omyté v pitné vodě – které si vyberete? 

Při elektrolytické výrobě ClO2 je nutné zajistit, aby se nám přítomné nečistoty v  chloritanu sodném elektrolýzy nezúčastnily. To jsme právě při studiu a vývoji našeho generátoru ClO2 zajistili – dlouhými a úmornými pokusy následovanými laboratorními rozbory včetně zcela nových postupů těchto rozborů. Výsledkem bylo tzv. optimum, jak jsme ho ve vývoji nazvali. Na toto optimum je každý generátor ClO2 , nabízený společností Jaclab s.r.o., z výstupní kontroly nastavený. Každý zákazník tak může doma velice jednoduše vyrábět ten nejčistší ClO2 , který je nyní k dispozici.

Vše výše popsané by mohlo být předmětem zcela nového patentu. Žádost o něj ale nepodáme. Po poradě s  právníky, specialisty v patentovém právu, jsme jednoznačně došli k názoru, že patent na náš generátor uplatňovat nebudeme. Ptáte se proč? Protože v podání žádosti o patent musí být zcela objasněna funkce a princip předmětného patentu. Tím tedy musíte „odhalit“ to, co jste dlouhé měsíce a roky vymýšleli, zafinancovali a uvedli na trh. 

Okopírování principu generátoru není vůbec lehká záležitost... v souladu s přesným nastavením vzdáleností elektrod, materiálu membrány, materiálu elektrod, kapacity generátoru, nepřímé úměry k obsahu generátoru s  nastavením elektroniky... není to moc jednoduchý přístroj, i když tak možná na první laický pohled vypadá. 

Ovládání generátoru je naopak velmi jednoduché, zvládne ho (pokud budete dodržovat pokyny z návodu u přístroje) každý průměrně inteligentní člověk.

Až zákazníci zjistí, jak tento generátor „maká“, že můžou mít každý den připravenu koupel ve skvěle dezinfikované vodě, že se s  tímto generátorem nemusí bát dlouhodobého používání oxidu chloričitého... že s takovým přístrojem mohou mít např. také zcela čistý a zdravotně přínosný svůj bazén nebo vířivku... nastává nová etapa v používání oxidu chloričitého.

Co se děje v generátoru ClO2 , když zapneme napájení? 

Po připojení generátoru k  zdroji el. energie (adaptér 230 V, power banka, napájení 5V...) začne „vrčet“ vzduchovací motorek, z  výpusti (B) pod platinovou elektrodou vystupují bublinky vzduchu a taktéž se začínají uvolňovat bublinky z konce hadičky, která je zavedená do lahve s např. destilovanou vodou, určené k  zachytávání oxidu chloričitého. V  okolí platinové elektrody v  generátoru (anoda) okamžitě pozorujeme vznik ClO2 , jako temně hnědý závoj. Pokud bychom používali zcela čistý roztok chloritanu sodného, za velmi krátkou dobu by docházelo k sycení vody určené k rozpouštění oxidem chloričitým. Zde ovšem narážíme na drobnou komplikaci, kterou je obsah hydroxidu sodného (mj.) v  technickém chloritanu sodném. Tento obsažený hydroxid však nekomplikuje pouze elektrochemickou přípravu ClO2 , ale zúčastňuje se velmi aktivně (což je zcela nežádoucí) jakékoliv chemické cesty přípravy. A jelikož není obsah hydroxidu přesně stanovitelný, nelze také logicky při použití „aktivátorů“ přesně dávkovat jednotlivé chemikálie. U  elektrochemické přípravy nás přesný obsah hydroxidu příliš neomezuje a  je víceméně nepodstatný, pouze se nám zkrátí nebo prodlouží doba potřebná k zahájení plného výkonu generátoru ClO2 . Vznikající oxid chloričitý nám totiž nejprve musí zneutralizovat přítomný hydroxid.

 Toto v závislosti na jeho obsahu v jednotlivých šaržích chloritanu může trvat až jednu hodinu. Po této době již roztok v okolí anody (anolyt) neobsahuje žádný hydroxid. Anolyt je nyní dostatečně nasycený oxidem chloričitým a dochází k jeho intenzivnímu uvolňování z  výstupní trubičky s  označením „ClO2 “. Tento „nájezd“ generátoru není skokový, nýbrž pozvolný. Tato fáze trvá od 30 do 60 min. 

Zvolené pracovní podmínky jsou nastavené tak, že za hodinu provozu se uvolní přibližně 2,5 g ClO2 . Za hodinu nám tedy vznikne koncentrace okolo 2500 ppm v jednom litru vody. Plný výkon generátoru dle obsahu elektrolytu jede max. 10 hodin. Po uplynutí této doby se produkce snižuje, neboť většina chloritanu sodného je vyčerpána a  anolyt obsahuje převážně látky, které se elektrolýzy již nezúčastňují, především pak chlorid sodný. 

Pokud po uplynutí této doby necháme generátor zapnutý dalších 8 hodin, vytěžíme ze zbytku chloritanu litr roztoku s koncentrací okolo 3000 ppm. Proces se dá považovat za absolutně ukončený v okamžiku, kdy je barva anolytu výrazně světlejší, než v průběhu činnosti s plným výkonem. Poté je nutno vyměnit náplň generátoru. 

Změnit nastavení cookies
navigation